เทคโนโลยีทางการศึกษา

posted on 22 Jul 2010 13:20 by phakaphan

เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ พัฒนามาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์นั้นต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้ได้จริง และแก้ปัญหาได้จริง เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยในสิ่งหลัก ๆ ก็คือ ทำให้ประหยัดงบประมาณ  ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.ที่เป็นแบบแนวความคิดเช่น การปฏิรูปการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษา เป็นต้น 2. ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น สื่อการสอนต่าง ๆ  cd, vcd, computer กระดานแบบ smart bord , talking dicionary ฯลฯ เป็นต้น 

 

กระดานแบบ smart bord

       SmartBoard หรือกระดานอัจฉริยะ ที่มีคุณสมบัติเป็น interactive whiteboard ครูสามารถใช้ปากกาพิเศษ หรือนิ้วแตะบนจอเพื่อเขียนข้อความได้ทันที (touch screen ด้วยเทคโนโลยี DViT ใช้กล้องติดตามการสัมผัสบนหน้าจอ)  และควบคุมโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งดึงไฟล์ประกอบการสอนในคอมพิวเตอร์ออกมาใช้ได้ทันทีทุกขณะ รวมทั้งดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทอื่น ๆ อาทิ CD, DVD, VDO หรือโทรทัศน์ และเครื่องบันทึกเสียง หรือแม้กระทั่ง ไฟล์ presentation เช่น Powerpoint, Flash, Web, Edo clips ซึ่งเป็นไฟล์ชนิด multimedia รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลการสอน เพื่อสามารถนำไปใช้ทบทวนต่อได้ เช่น ส่งออกเข้าไปในเวปไซด์ อีเมลล์ เป็นต้น นับเป็นนวัตกรรมล้ำยุคอีกขั้นหนึ่งของการสอนที่ทำให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

Comment

Comment:

Tweet