หน่วยงานทางการศึกษา

posted on 22 Jul 2010 12:50 by phakaphan

 

หน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                            

1. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของทุกภาคในประเทศไทย

3.  มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

Comment

Comment:

Tweet