กฎหมายสำหรับครู

posted on 22 Jul 2010 14:07 by phakaphan

กฎหกกกดดมาย / ระเบียบสำหรับข้าราชการครู

 
 

 

 

 

 


        พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
       
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
       
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง   (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ.  ๒๕๔๗
        พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕
        พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔
       
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕
           กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับข้าราชการครู  :  เว็บครูใหญ่...คู่มือออนไลน์
          กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับข้าราชการครู

 

     
 

Comment

Comment:

Tweet

ข้อความครบถ้วนน่าสนใจดีแต่ต้องมีรูปภาพสักนิดนะจ๊ะsurprised smile

#1 By นวลny on 2010-08-26 14:09