งานที่ 4  องค์ประกอบในบล็อก

1. ความรู้สำหรับครู

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ข่าวการศึกษา

4. บทความทางวิชาการ

5. ห้องสมุดความรู้

6. ครูตัวอย่าง

7. แบบทดสอบในวิชาต่างๆ

8. คลิปตัวอย่างการเรียนการสอน

9. หน่วยงานทางการศึกษา

10. เว็บไซต์ที่น่าสนใจด้านการศึกษา

11. กฎหมายสำหรับครู

12. กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้

 

Comment

Comment:

Tweet