"งานที่ 1 Blog ที่ดี"

posted on 24 Jun 2010 12:31 by phakaphan

Blog ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

   ในบล็อกที่ดีนั้น ไม่ควรเขียนอ้างอิงถึงข้อพิพาทความไม่ลงรอยใดๆ กับผู้อื่น บล็อกที่เขียนเกี่ยวเนื่องกับองค์กรที่ทำงาน ไม่ควรเขียนบันทึกใดๆที่เป็นการละเมิดสัญญาจ้างงาน บล็อกควรนำเสนอและแยกแยะประเด็นระหว่าง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อความโฆษณาให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หากไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ผู้อ่านเสนอมาในบล็อก เจ้าของบล็อกก็ควรแสดงข้อคิดเห็นตอบกลับโดยความเคารพในข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่นำมาเป็นเรื่องส่วนตัว เมื่อมีการใช้ข้อความจากที่อื่นควรอ้างอิงแหล่งที่มาและลิงค์ที่อยู่อย่างชัดเจน และสิ่งทีสำคัญนั้นบล็อกจะต้องเน้นคุณภาพงานเขียนของทุกบันทึก เช่น ตรวจสอบการสะกดคำก่อนตีพิมพ์บันทึกนั้นๆ ลงในบล็อก เขียนบันทึกอย่างรอบคอบและถูกต้อง ตอบอีเมลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้อ่านอย่างเหมาะสมและโดยทันที ควรเขียนบล็อกเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึก ข้อมูลเจ้าของบล็อก หรือ ลิงค์ต่างๆ ก็ตาม เจ้าของบล็อกควรแก้ไขและแจ้งให้ผู้อ่านทราบโดยทันที

 

Comment

Comment:

Tweet

จิงก๊าบบบบ

#2 By : : p l o y d : : on 2010-07-01 07:48

ควรเขียนบล็อกเป็นประจำbig smile

#1 By ธนกฤต (202.29.64.233) on 2010-06-25 16:29